Tervetuloa palveltavaksi Walkiakosken apteekkiin – vuoden jokaisena päivänä

Walkiakosken apteekki sijaitsee Valkeakosken ydinkeskustassa Kauppatorin laidalla. Apteekissamme sinua palvelee lähes 30 alansa ammattilaista ja olemme avoinna vuoden jokaisena päivänä.

Koko henkilökuntamme osallistuu aktiivisesti täydennyskoulutukseen, jotta voimme taata sinulle asiantuntevan palvelun ja ajantasalla olevan tietotaidon. Käytössämme on laajat tutkimukseen perutuvat tietokannat mm. lääkkeiden raskauden- ja imetyksenaikaisesta käytöstä sekä luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme asiakkaidemme toiveiden mukaan.

Nyt saat bonusta ostoistasi!

Kun liityt apteekkimme kanta-asiakkaaksi ja ostosi ylittävät ostorajan, saat alennusta alla olevan taulukon mukaisesti.

yli 100 € 2%
yli 250 € 3%
yli 350 € 4%
yli 450 € 5%
yli 550 € 6%

Alennuksen saat ostorajan ylittämisen jälkeen automaattisesti kassalla. Alennus on voimassa koko loppuvuoden ajan, ja nousee portaittain siten, että alennuksesi voi olla jopa 6%. Alennus koskee ei-lääkkeellisiä itsehoitotuotteita. Muistathan esittää Kela-korttisi aina apteekissa asioidessasi, niin saat kaikki kanta-asiakasedut käyttöösi.

Apteekissamme on saatavilla perinteisten apteekkipalveluiden lisäksi mm.

  • Walkiakosken Kauneuspisteen kauneushoitolapalvelut (Hoitolan sivut)
  • Hieronta- ja urheiluhierontapalvelut
  • Laaja kosmetiikkaosasto
  • Kotihoidon palvelut
  • Hoitajan vastaanotto
  • Annosjakelupalvelut
  • Reseptinuusintapalvelu (maksuton kanta-asiakkaille)

Tervetuloa!

Lääkäreille suora puhelinnumero puhelinreseptejä varten:
020 778 9048 (puheluhinnat)

Potilaan Lääkärilehti uutisoi viime viikolla tutkimuksesta, jossa todettiin sy­dämen vajaa­toi­mintaa sairas­ta­villa olevan usein myös D-vi­ta­miinin puu­tosta ja puu­tos liit­tyy heil­lä huo­nompaan ennusteeseen. Tutki­muksen mu­kaan D-vi­ta­mii­ni­ta­sojen korjaa­minen voi pa­rantaa poti­laiden sy­dämen toi­mintaa. Kaik­kien tutkimukseen osal­lis­tuneiden 239 vajaatoimintapotilaan D-vi­ta­mii­ni­pi­toi­suudet olivat al­le suosi­tusten tutki­muksen al­kaessa.

D-vi­ta­mii­ni­vajeen korjaa­minen ja suurian­nok­siset D-vi­ta­mii­ni­lisät voi­sivat siis hel­pottaa mo­nien sy­dämen vajaa­toi­mintaa po­tevien elämää. Tarvitaan kuitenkin vielä lisätietoa, jotta tutkimuksen perusteella voidaan tehdä tarkempia suosituksia vajaatoimintapotilaiden D-vitamiinisaantiin.

Sy­dämen vajaa­toi­minta joh­tuu sairauk­sista ku­ten sepel­val­ti­mo­tau­dista ja kor­keasta veren­pai­neesta, jot­ka häirit­sevät sydän­li­haksen toi­mintaa ja heiken­tävät sen ky­kyä su­pistua. Yleisin vajaa­toi­minnan oi­re on henge­nah­distus rasi­tuk­sessa. Vai­va on harvi­nainen al­le 50-vuo­tiailla, mut­ta yleistyy no­peasti iän myö­tä. Kuusi­kymp­pi­sistä si­tä po­tee muu­tama sa­dasta, mut­ta yli 80-vuo­tiaista jo jo­ka kym­menes.

Alkuperäinen tut­kimus jul­kaistiin Jour­nal of the Ame­rican Col­lege of Cardio­logy -leh­dessä:

Jour­nal of the Ame­rican Col­lege of Cardio­logy 2016;67:25932603
... Näytä lisääNäytä vähemmän

Näytä Facebookissa
·Jaa

Meiltä saat asiantuntevaa opastusta luontaistuotteiden valintaan ja käyttöön!

Farmaseuttisen henkilökuntamme käytössä on nyt lääketieteelliseen tutkimukseen perustuva HerbalBase-tietokanta, josta löydämme tietoa luontaistuotteiden vaikutuksista, haittavaikutuksista sekä yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa. Monilla luontaistuotteilla, esimerkiksi yleisesti ravintolisävalmisteisiin lisätyllä ginsengillä, on lukuisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Farmaseutit ja proviisorit osaavat koulutuksensa pohjalta ja hyvien tietolähdeiden avulla varmistaa luontaistuotteen tai ravintolisän sopivuuden lääkkeidesi kanssa ja tarvittaessa etsiä vaihtoehtoisen valmisteen tilalle. Tervetuloa palveltavaksi!
... Näytä lisääNäytä vähemmän

Näytä Facebookissa
·Jaa